Fotogalerie / Photogallery

Petr Cech - Brno v impresi / Brno in impress - Viktor Zakrynycny

Kniha vyšla v roce 2011 jako prvotina autora Petra Cecha. V knize se ve zkratce dozvíte vše o historii města Brna. Veškeré obrazy jsou výjevy z překrásných brněnských zákoutí. Cena knihy je 220,- Kč včetně DPH a poštovného. EAN 9788026002123 ISBN 978-80-260-0212-3 Knihu je možno objednat na adrese uvedené v položce Kontakt / Contact.

The book was published in 2011 as the first book of Petr Cech. The book is showing all about the history of the Brno city.. All paintings are scenes from the beautiful Brno corners. Price of the book is 220,- CZK including VAT and postage. EAN 9788026002123 ISBN 978-80-260-0212-3. The book can be ordered on address in part Contact / Contact.

Koshi Hirayama - Viktor Zakrynycny - Východní vítr / East Wind

Koshi Hirayama - Viktor Zakrynycny - Východní vítr / East Wind

Ukázky z tvorby impresionistického malíře Viktora Zakrynycneho.

Examples of works of Impressionist painter Viktor Zakrynycy.

Svět kaváren a jazzu / World of café and jazz - Viktor Zakrynycny

Svět kaváren a jazzu / World of café and jazz - Viktor Zakrynycny

Tvorba autora často vyobrazuje atmosféru kaváren a jejich prosředí. Jazz patří ke kavárnám a tak se můžete zahledět do krás autorova díla.

Authors' work often shows the atmosphere of cafes. Jazz is part of the cafes so you can stare into the beauty of the author's work.

TOPlist

TOPlist